Design a site like this with WordPress.com
Začíname

SK

Inštitút rozvoja verejnej správy

O nás

Inštitút rozvoja verejnej správy usiluje o podporu všeobecne prospešných aktivít v spoločnosti so špeciálnym ohľadom na subjekty a orgány štátnej správy, samosprávy a na školy.

Inštitút sa zameriava na rozvoj dospelých a mládeže v profesijnom a osobnom živote, rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a ochrany zdravia.


Naše služby

Združenie sa aktívne podieľa na
realizácii kultúrnych, spoločenských, odborných a osvetových, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov a kurzov.

Tešíme sa na spoluprácu.


Kontakt

Inštitút rozvoja verejnej správy

Domašská 8609/10,

82107 Bratislava

Slovenská republika

info@irvs.sk

IČO: 52139778


English version